Průvodce po světě současné estetiky

doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.

Text publikace reaguje na prudce se rozvíjející pojmovou základnu vědních oborů, jako je estetika, kulturologie, teorie umění a dalších příbuzných disciplín. Poukazuje nejen na nově vzniklé, ale i na významovou proměnu tradičních pojmů. Text si všímá také takových pojmů, které stojí na pokraji odborné terminologie s termíny užívanými v populárně vědních i čistě populárních textech. Reaguje tak i na výrazy a pojmy z obecně kulturního prostředí, které jsou užívány a frekventovány v různých médiích

ISBN: 978-80-88143-13-0
Žánr: monografie
Popis: 171 stran, lepená vazba (paperback)
Rozměry: 14,6 × 20,5 cm
DPC: 220 Kč
Rok vydání: 2017 (1. vydání)

CENA: 150,- Kč

Kategorie: