Objednávka lektorace knihy

Po zaplacení částky zašlete rukopis své knihy jako přílohu e-mailu ve formátu programu Word, Open Office či *.txt na email: info@nakladatelstvi-monument.cz a připište číslo své objednávky. Pro odeslání textu použijte stejný e-mail, jako jste uvedli v objednávce.

Výstupem bude komplexní lektorovo zhodnocení textu, příp. konkrétní připomínky a návrhy k autorově tvorbě, analýza používání slovní zásoby autorem a doporučení.

Lektorace Vám přijde e-mailem do 30 dnů po provedení platby a zaslání textu.

CENA: 1 200,- Kč

Kategorie: