Objednávka korektury knihy

Po zaplacení částky zašlete rukopis své knihy jako přílohu e-mailu ve formátu programu Word, Open Office či *.txt na email: info@nakladatelstvi-monument.cz a připište číslo své objednávky. Pro odeslání textu použijte stejný e-mail, jako jste uvedli v objednávce.

Výstupem bude kompletní pravopisná a gramatická korektura, a základní stylistická korektura.

Korektura Vám přijde e-mailem do 30 dnů po provedení platby a zaslání textu.

Konečná cena bude vždy počítána ze skutečného počtu normostran dokumentu.

CENA: 45,- Kč / normostrana

Kategorie: