Osudy klientů staré kartářky jsou souborem jedenácti povídek ze života různých lidí, které pojí jediné – víra ve schopnosti věštkyně Amélie. Příběhy i klienti jsou smyšlení, fiktivní, ačkoli se s jejich problémy a starostmi může reálně setkat každý z nás.

Povídky na sebe volně navazují v časovém sledu a odehrávají se během jednoho roku. Všechny se odehrávají v Améliině domku, kde provozuje svou věštírnu. Amélie však nevěští pouze z karet, svým novým klientům čte z run a kostek, aby zjistila, s kým má to dočinění. Umí také namíchat lektvary a zná různá zaříkadla. Je opravdu dobré znát svůj osud a utíkat před ním? Stejně nás všechny dostihne, ať chceme, nebo ne…