Každý text musí projít literární lektorací a nakladatel ho na základě lektorace buď odmítne, nebo schválí k vydání pod hlavičkou nakladatelství.

Přijímáme pouze zcela dokončená a kompletní díla. Ukázky, nápady, ideje, jednotlivé povídky a básně nelektorujeme a neposuzujeme.

Způsoby vydávání knih:

1. Pod hlavičkou nakladatelství:

  • Investicí nakladatelství (vše platí nakladatel, autor dostává standardní honorář z prodejů ve výši 3 % z doporučené ceny bez DPH).
  • Investicí nakladatelství (vše platí nakladatel, autor nedostává standardní honorář z prodejů).
  • Spoluinvesticí autora ve výši 50 % nákladů (autor nedostává standardní honorář z prodejů).
  • Investicí autora (autor z prodejů obvykle dostane podíl 5 %).

Lektoraci knihy si můžete objednat na stránce Objednávka lektorace knihy za cenu 1 200 Kč.

Pravospisné, gramatické a stylistické korektury knihy si můžete objednat na stránce Objednávka korektury knihy za cenu 45 Kč / NS.

2. Výroba knihy vlastním nákladem autora:

Nakladatelství zajistí pro autora kompletní servis pro výrobu knihy (zajištění ISBN, jazykové a stylistické korektury, grafické návrhy obálky a ilustrace, navrhnuté či vytvořené v rámci nakladatelství, či zakoupené nakladatelstvím pro využití v díle v nevýhradní licenci od jeho smluvních partnerů, digitální úpravy fotografií, grafickou úpravu, zlom, náhledová pdf pro autorskou korekturu, zapracování autorské korektury, výrobu čárového kódu, tisková pdf, prepress, osvit, montáž, tisk, knihařské zpracování, balení do papíru či fólie, přípravu nákladu k expedici, vyskladnění, ohlášku knihy do národního knihovnického systému, zaslání povinných výtisků, splnění nabídkové povinnosti apod. dle požadavků autora).