S prací Karla Nedbálka Újma, škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu, jsem se seznamoval při několikaletých konzultacích s autorem na toto téma. Zaměřím se hlavně na hodnocení ekonomické oblasti. Specifikované téma nutně vyžaduje náležitým způsobem rozpracovat a vhodným způsobem rozvíjet primární teoretickou část, věnovat se vzniku odpovědností za škodu a nastínit metody výpočtu výše škody. Tyto cíle autor naplnil.

Monografie novými metodami ukazuje, jak stanovit ušlý zisk a hypotetický zisk v případě chybějících relevantních informací. Výnos 10-20% je výnosem při ekonomické konjunktuře. V případě krize je možné odvodit výnos podle inflačních ukazatelů a statistických údajů. Úprava výsledků dle dostupných statistických údajů vhodně koreluje skutečný stav podnikatelského záměru. Je velmi těžké stanovit ohodnocení finanční náhrady nemajetkové újmy. Při výpočtu se musí ocenit značka společnosti, renomé manažerů, délka působení škůdce a dopady na rodinný a jiný život. Zobrazeni celkového ušlého zisku poskytnuté studií je věrohodné. V závěru práce profesionálně obsahuje výklad týkající se úvahy o budoucím vývoji právní úpravy.

Bylo by nadmíru zajímavé, k jakým výsledkům by autor dospěl při rozboru a výpočtu ušlých zisků u Agrokombinátu Slušovice, který v roce 1989 dosahoval obratu 7 miliard Kčs a ročního zisku téměř 850 milionů Kčs. Nechci předjímat, ale hodnoty ušlého zisku, by byly astronomické. Problematika je odborně a přehledně zpracovaná a může sloužit jako metodický návod na posuzování ušlého a hypotetického zisku a nemajetkové újmy a tím ke stanovení celkové újmy.

Uvedenou knihu vřele doporučuji.

doc. Ing. František Čuba, CSc.