Nakladatelství Monument

Karel Nedbálek vydal monografii

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA vydal v Nakladatelství Monument v koedici s Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou aplikované informatiky v tomto týdnu novou monografii Újma a škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu. Knihu recenzoval doc. Ing. František Čuba, CSc. Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou...

Vydáváme e-časopis GAMING

Od začátku roku 2016 jsme začali vydávat s dvouměsíční periodicitou e-časopis GAMING, který se zabývá děním na poli her. Autoři tohoto dvouměsíčníku se snaží prostřednictvím článků zprostředkovat čtenářům informace o počítačových i konzolových hrách. Kromě recenzí, historií her a témat se zároveň ve svých příspěvcích zabývají specifickými oblastmi herního světa. Zejména zajímavostmi z ob...